zpět na úvodní stránku   |   seznam modelů   |   download   |    

Výroba nosníku přítlačného křídla

  Jak se doba strávená přetvářením modelu prodlužuje, pořád a pořád nacházím další drobné rozdíly mezi oběma verzemi. Tentokrát, když už jsem považoval zadní křídlo za hotové a zkoušel jej připasovat na nosník, začalo se mi zdát, že je jeho poloha příliš vepředu a nízko. Takže jak už název kapitoly napovídá, pustil jsem se do vlastní konstrukce.
  Originální nosník slouží také jako spojovací článek mezi oběma polovinami motoru a zvedákem a z toho plyne tvar jeho uchycení, který jsem musel bezpodmínečně dodržet, aby po opětovném sestavení bylo všechno slícováno jako před tím.
 
K výrobě jsem použil opět polystyrenové tabule. Různou tloušťku jsem řešil stejně jako dřív slepením několika vrstev a jejich dobroušením. Proti původnímu nosníku jsem se snažil zaměřit více na autentičnost a tvar uchycení přítlačného křídla udělat co možná nejpřesněji podle dostupných fotek a proto také přibyla i diagonální vzpěra mezi dvěma příčnými spojovacími profily.
  Na fotografiích zachycujících pos
tup práce je vidět, z kolika částí jsem celý nosník sestavil. A jako před tím s křídlem samotným i v tomto případě vyžadovalo vlastní slepení velkou dávku trpělivosti a mnoho zkoušení.

|   zpět na předmluvu   |   < předchozí stránka   |   následující stránka >   |